معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دکتر تورج محمدی به عضویت در شورای پارک علم و فناوری پردیس منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/29 | 
با حکم معاون علمی و فناوری رییس جمهور،
دکتر تورج محمدی به عضویت در شورای پارک علم و فناوری پردیس منصوب شد
با حکم دکتر سورنا ستاری(معاون علمی و فناوری رییس جمهور)، دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران برای مدت دو سال به عضویت در شورای پارک علم و فناوری پردیس منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر تورج محمدی آمده است: در اجرای تبصره ماده 7 اساسنامه پارک فناوری پردیس و بنا به پیشنهاد رییس محترم پارک، به موجب این حکم، جنابعالی برای مدت 2 سال به عضویت در شورای پارک فناوری پردیس منصوب می شوید.
و در ادامه آمده است: توفیق جنابعالی و سایر اعضای شورای پارک را در انجام وظایف محوله مطابق با اساسنامه پارک و آیین نامه داخلی شورا از خداوند متعال مسالت دارم.
مدیران و کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، این انتصاب شایسته و بایسته دکتر محمدی را تبریک گفته و توفیقات روزافزون شما را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.56531.fa
برگشت به اصل مطلب