معاونت پژوهش و فناوری- اطلاعات تماس
آدرس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران شامل پنج مدیریت زیر می باشد:

مدیریت امور پژوهش

مدیریت دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری

مدیریت مرکز رشد واحد های فناور

مدیریت مرکز اسناد و اطلاع رسانی

مدیریت توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

اطلاعات تماس(شماره تماس، شماره نمابر و آدرس ایمیل) مربوط به دفاتر معاونت و مدیریت های تابعه به شرح جدول زیر آمده است. چنانچه نیاز به برقراری ارتباط با سایر همکاران هر یک از حوزه های مذکور دارید می توانید با کلیک کردن بر روی عنوان هر حوزه اطلاعات جزیی تر تماس سایر همکاران آن حوزه را مشاهده فرمایید.

اطلاعات تماس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

نمابر

Email

دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

77240450

یا شماره های داخلی

2300-2301

۷۷۲۴۰۴۵1

research-vc@iust.ac.ir

دفتر مدیر امور پژوهش

77240449

یا شماره داخلی

2307

77240447

research@iust.ac.ir

دفتر مدیر دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری

77491241-77240442

77240448-77241264

77241196

یا شماره داخلی

2305

77491236

stc@iust.ac.ir

دفتر مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

77223399-77497788

فاقد شماره داخلی

77899955

incubator@iust.ac.ir

دفتر مدیر مرکز اسناد و اطلاع رسانی

77240446

77491198

یا شماره داخلی

2316

77240445

library@iust.ac.ir

دفتر مدیر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

73225820

آدرس پستی:

میدان رسالت - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت ایران - درب استادیوم ورزشی - پژوهشکده خودرو - طبقه اول - معاونت پژوهش و فناوری

کدپستی:16846-13114

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.643.398.fa.html
برگشت به اصل مطلب