معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی امضاء شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/13 | 
در نشست مشترک مدیران حوزه‌ی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران با پژوهشگاه دانش های بنیادی تفاهم نامه همکاری 9 ماده به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهم نامه که در قالب 9 ماده تنظیم و توسط دکتر تورج محمدی(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران) و دکتر محسن علیشاهیها( معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی) به امضا رسید؛ مقرر است دو طرف در حوزه هایی همچون: استفاده متقابل از ظرفیت های قانونی اعضای هیات علمی وابسته، پذیرش محققین پسا دکترا مشترک، طراحی و اجرای پروژه های مشترک پژوهشی با توجه به نیازمندی های طرفین، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی موجود برای اجرای طرح های پژوهشی مشترک، راه اندازی و توسعه مراکز رشد به صورت مشترک، تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی به صورت مشترک و... همکاری مشترک داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.2653.57214.fa
برگشت به اصل مطلب