معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/28 | 
برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده مهندسی مکانیک
کارگاه آموزشی با موضوع" مکانیک شکست-موضوعات روز و نیازهای آتی" ساعت 14:00 روز شنبه 7 اردیبهشت ماه 98 ، در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم(بنیاد ملی نخبگان) در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سخنران این نشست دکتر علی میرزایی سیسان خواهد بود.
گفتنی است، این نشست در اتاق 201 دانشکده‌ی مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد و شرکت در این نشست برای اساتید و دانشجویان این دانشکده آزاد می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.2653.56181.fa
برگشت به اصل مطلب