معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/17 | 
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده  شیمی
در راستای سلسله همکاری های متخصصان و دانشمندان غیر مقیم سخنرانی علمی با عنوان" Design Synthesis and Characterization Of Hydrophobic Polydivinylbenzene Adsorbent for Environmental Applications" روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه 97 در دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش دفتر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران، سخنران علمی این نشست دکتر طاهره جعفری دانش آموخته دانشگاه کانتیکت از موسسه علوم مواد امریکا می باشد و قرار است از ساعت 11الی 12 در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی سخنرانی نماید.
گفتنی است، حضور در این سخنرانی علمی برای اساتید و دانشجویان دکترا آزاد می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.2653.55614.fa
برگشت به اصل مطلب