دفتر نظارت و ارزیابی- دانشکده مهندسی خودرو
شورای راهبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/11 | 
جلسه کمیته مدیریت عملکرد شورای راهبری دانشگاه  با حضور ریاست محترم دانشکده خودرو در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۷ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰، به صورت حضوری در سالن ریاست دانشگاه تشکیل گردید. گزارش عملکرد دانشکده در فایل ذیل قابل مشاهده است.
فایل

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://www.iust.ac.ir/find-66.19237.74507.fa.html
برگشت به اصل مطلب