دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- دانشکده مهندسی کامپیوتر
آخرین وضعیت دانشکده کامپیوتر مهر 90

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعات عمومی پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر

ساختمان دانشکده با متراژ زیربنایی 7900 متر مربع در حال اجرا می باشد. سازه پروژه فلزی با اتصالات پیچ و مهره و سقف کامپوزیت و مصالح بنایی شامل آجر سفال، سنگ تراورتن و شیشه می باشد.

پیمانکار پروژه : شرکت ساختمانی و تأسیساتی قدرکار دارای رتبه 1 در رشته ساختمان و رتبه 2 در رشته تأسیسات و تجهیزات

مشاور پروژه : مهندسین مشاور سازه معماری امروز (سما) دارای رتبه 3 خدمات ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

ناظر مقیم پروژه : مهندسین مشاور سازه معماری امروز دارای رتبه 3 3 خدمات ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

  

پیشرفت پروژه دانشکده کامپیوتر در مهر ماه 90

پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه در پایان مهر ماه 90، معادل 94.3 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طبقات اول تا سوم پروژه تقریبا خاتمه یافته است. طبقات زیرزمین و همکف نیز در مراحل پایانی می باشد..

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.9768.22024.fa.html
برگشت به اصل مطلب