دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- مقاوم سازی خوابگاه جشنواره
بازدید از خوابگاه جشنواره در راستای مقاوم سازی آن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/18 | 

نظر به درخواست معاونت دانشجویی مبنی بر لزوم بررسی مقاوم سازی خوابگاه جشنواره دانشگاه علم و صنعت در تهرانپارس، کارشناسان دفتر طرح های عمرانی و خدمات به همراه مشاور میراگر تجهیز در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۸ به بازدید از این مجموعه رفتند که در این راستا بررسی های لازم و امکان مقاوم سازی توسط مشاور انجام شود.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.17894.49583.fa.html
برگشت به اصل مطلب