انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت با همکاری شرکت فرمی نیک یرگزار می کند

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت با همکاری شرکت فرمی نیک یرگزار می کند :

مسابقه طراحی بسته بندی گالن ۴ لیتری برای عرضه محصولاتی چون :

مواد شوینده، پاک کننده، نرم کننده و ....

شرایط مسابقه :

  ۱ - طرح نهایی باید قابلیت تولید داخل را داشته باشد .

  ۲ - محل لیبل روی طرح نهایی دیده شود .

  ۳ - روش تولید بدنه بلومولدینگ و کپ ( درب) تزریق پلاستیک باشد .

  زمان نهایی ارسال طرح ها ۱۴ اسفند ۸۹

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.8078.19163.fa.html
برگشت به اصل مطلب