انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
دریافت جایزه ویژه کنفرانس مهندسی احساسات پاریس توسط دکتر کلینی ممقانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دریافت جایزه ویژه کنفرانس مهندسی احساسات پاریس توسط دکتر کلینی ممقانی

جناب آقای دکتر کلینی ممقانی

دریافت جایزه ویژه ( Special Award) در کنفرانس بین المللی Kansei Engineering Emotion Research - March 2010 پاریس را به جنابعالی ، گروه طراحی صنعتی و دانشجویان طراحی صنعتی تبریک عرض نموده و آرزوی دستیابی به موفقیتهای هر چه بیشتر را برای شما داریم .

انجمن علمی طراحی صنعتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.8078.15520.fa.html
برگشت به اصل مطلب