انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
سمینار khowdiff

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/14 | 

انجمن علمی دانشکده ریاضی با همکاری انجمن بین المللی مدیران ایرانی(I-aim)  جلسات talk  با عنوان "یک سفر یک سمینار " را با حضور دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی ایرانی مقیم خارج از ایران برگزار میکند. هدف از این سلسله سمینارها استفاده از  دانش و تجارب مدیریتی هموطنان غیر مقیم است. این کار اکنون به سادگی از طریق برنامه "یک سخنرانی هنگام مسافرت در ایران" قابل انجام است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7842.45340.fa
برگشت به اصل مطلب