انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
کلاس آموزشی exel

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/20 | 

انجمن علمی دانشکده ریاضی دوره اموزشی  EXCEL  را برگزار کرد.

با توجه به نیاز دانشجویان به فراگیری  این نرم افزار انجمن علمی ریاضی این دوره 8 ساعته  را برگزار کرد. این دوره به صورت دوجلسه ی 4 ساعته میباشد که اولین جلسه ی آن در روز   چهار شنبه 27/8/94  و چهارشنبه 9/9/94 برگزار گردید.مدرس این دوره مهندس باریده بودند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7842.44921.fa
برگشت به اصل مطلب