انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
نرم افزار کتب اماناتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/15 | 

انجمن علمی مهندسی دانشکده مواد بر آن شد که در دوره چهاردهم در جهت کمک به مطالعات درسی دانشجویی اقدامی ثمربخش ایجاد کند .پس از اقدام به ساماندهی کتاب ها و جزوات موجود در انجمن جهت نظم بخشیدن به دریافت کتاب توسط دانشجویان و نیز جلوگیری از مفقود شدن و یا بازنگردانده شدن کتاب های دریافتی از انجمن به انجمن،و با توجه به کد اختصاص یافته به هر کتاب برنامه ی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت.

این نرم افزار مدیریت کتابخانه بسیار ساده  و کم حجم و در عین حال کار با آن بسیار راحت و هم چنین برای کارهای ساده همانند آن چیزی که در انجمن علمی مورد نیاز بود،بسیار موثر و قوی می باشد.در این برنامه ابتدا تمام کتاب های لیست شده تعریف گردید.سپس اعضایی که کتابی را به امانت گرفته بودند با نام و شماره دانشجویی به عنوان کاربر به نرم افزار معرفی گردیدند.سپس تاریخ اخذ کتاب و شماره تماس هر فرد در نرم افزار ثبت شد.

سپس این نرم افزار با ارائه آموزش تصویری به تمام اعضا آموزش داده شد تا در صورت امانت گرفتن کتاب ها توسط افراد در هر زمان بتوانند آن را به راحتی در نرم افزار ثبت کنند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.45355.fa
برگشت به اصل مطلب