انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- سید احسان مسعود

  2- فاطمه شریعتمداری 

  3- حامد دامغانی

  4- پرنیان کریمی

  5- رکسانا بخشایش 

  6- نسترن رادمنش

  7- گلشید کلانتری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7840.10487.fa
برگشت به اصل مطلب