انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/5 | 

تأسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است به عنوان مثال خلاف جاذبه آب را بالا کشیدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسان‌ها، تخلیه گازها از محل تولید و ... . تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزه‌ای تمام عیار با طبیعت است. در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از هدف‌های اصلی بوده و سعی شده‌است با استفاده و به‌کارگیری تأسیسات مکانیکی، در طراحی و اجرای ساختمان‌سازی این امر مهم پیگیری شود؛ لذا فراگیری و شناخت علم تأسیسات مکانیکی برای کلیه دست‌اندرکاران تأسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری محسوب می‌شود.


بنابراین انجمن علمی مهندسی مکانیک تصمیم به برگزاری این بازدید با همراهی دکتر شهریاری گرفت.

0

0

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.48777.fa
برگشت به اصل مطلب