انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
بازدید از شرکت تعمیر و نگهداری هواپیما، فارسکو( فجرآشیان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از شرکت تعمیر و نگهداری هواپیما، فارسکو( فجرآشیان)

در ادامه ی برنامه های بازدید دانشجویان از کارخانجات صنعتی و ..، دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از شرکت تعمیر و نگهداری هواپیما، فارسکو بازدید نمودند.

طی این بازدید که در تاریخ 5/12/88 برگزار شد، دانشجویان با مکانیزم های پرواز هواپیماهایی نظیر ایرباس، بوئینگ و ... آشنا شدند.

همچنین توضیحات جامعی در ارتباط با شرایط پرواز ایمن، شیوه های نگهداری، چک کردن قطعات گوناگون هواپیما و ... ارائه شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.15443.fa
برگشت به اصل مطلب