انجمن علمی دانشجویی- مهندسی کامپیوتر
فعالیت های انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در دوره دوازدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/11 | 
مجموعه فعالیت های انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در دوره دوازدهم انجمن های علمی به شرح زیر میباشد:
شمارهعنوان برنامه
۱برگزاری کلاس CEH  
۲برگزاری کنفرانس پایتون 
۳برگزاری کلاس شبکه 
۴برگزاری کلاس ACM 
۵برگزاری کلاس AVR
۶برگزاری مسابقات با همکاری دانشکده ریاضی
۷برگزاری جشن روز آزادی نرم افزار
۸برگزاری جلسه معارفه ورودی های 92   
۹برگزاری مسابقه پایونت در دو دوره 
۱۰برگزاری غرفه دانشکده کامپیوتر توسط انجمن علمی درجشنواره نشاط
۱۱برگزاری کلاس شبیه سازی فوتبال دو بعدی 
۱۲برقراری جلسه معارفه مسئولین اجرایی دانشکده برایورودی های 92
۱۳

 همکاری در ثبت نام ورودی های 92

۱۴

 همکاری در برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویانورودی 88 

۱۵راه اندازی سامانه پیامک  انجمن علمی  
۱۶راه اندازی مانیتور دانشکده
۱۷راه اندازی نشریه دانشکده کامپیوتر ( تب) 
۱۸

 راه اندازی گیت هاب انجمن علمی 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7838.33607.fa.html
برگشت به اصل مطلب