انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
فعالیت های انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران در دی ماه 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/11 | 
مجموعه فعالیت های انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران در دی ماه 92 به شرح زیر میباشد...
عنوان برنامهتاریخ برگزاری
بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه4 دی ماه 92

• بادید ایستگاه هواشناسی

در 4دی ماه 1392 باهماهنگی انجمن علمی دانشکده عمران ،از ایستگاه هواشناسی اقدسیه بازدید شد. در اینبازدید دکتر ذهبیون از اساتید دانشکده به توضیح مسائل برای دانشجویان پرداختند.

در طی این بازدید دانشجویان با نحوه ی اندازه گیری ،ثبت پارامترهای جوی و مخابره ی آن ها به مرکز هواشناسی کشور آشناشدند.

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.33633.fa.html
برگشت به اصل مطلب