انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
بازدید از منطقه عودلاجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/5 | 

انجمن علمی دانشکده صنایع با همکاری گروه نخبگان دانشگاهی تدارک بازدید از منطقه عودلاجان در اطراف میدان امام خمینی و بازار بزرگ تهران را برای دانشجویان علاقه مند دید تا آن ها با بافت قدیمی موجود در این منطقه و مشکلات زندگی در آن و همچنین اقدامات شهرداری تهران برای بهبود شرایط این منطقه دیدن کنند.

  لازم به ذکر است این منطقه جزو مناطق قدیمی و تاریخی شهر تهران می باشد .

  زمان : چهارشنبه 30 مهر 93

  مکان : منطقه عودلاجان

  استاد راهنما : مهندس علیرضا عباسی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7836.38570.fa
برگشت به اصل مطلب