انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
تجربه مجازی مهندس غرضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/16 | 

استفاده از تجربه ی افراد موفق در هر زمینه ای باعث میشود که در ادامه ی راه خود بتوانیم به موفقیت های بیشتری برسیم.

به همین منظور با هماهنگی و کمک استاد محمدعلی شفیعا از مهندس محمد زهیر غرضی ، پسر دکتر غرضی(کاندیدای دوره یازدهم ریاست جمهوری) ، دعوت شد تا تجربه های خود را در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

این دوره برای دانشجویان و علاقه مندان رایگان برگذار شد .

این همایش در روز دوشنبه 14 مهرماه 93 در آمفی تئاتر شهیدشهبازی واقع در دانشکده صنایع از ساعت 1تا3 برگذار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7836.35223.fa
برگشت به اصل مطلب