انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری سمینار ”به بازار کار هم بیاندیشیم“

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

سمیناری تحت عنوان " به بازار کار هم بیندیشیم " برای دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید. در این سمینار جناب آقای دکتر محمد علی شفعا، از اساتید دانشکده ،نحوه ورود به بازار کار را تشریح و بخشی از نیازهای بازار را مطرح نمودند.

زمان برگزاری: دوشنبه 22/8/91

ساعت:13-15

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27529.fa.html
برگشت به اصل مطلب