انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری سمینار آشنایی با دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

برای اولین بار در دانشگاه علم و صنعت سمینار آشنایی با نت (نگهداری و تعمیرات) با همکاری انجمن نت ایران در آمفی تئاتر شهید شهبازی در دانشکده صنایع برگزار گردید.

تاریخ برگزاری: شنبه 21/8/91

ساعت 13-15

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27525.fa.html
برگشت به اصل مطلب