انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
کارگاه آموزشی 2 ساعته استرات‍‍ژی وترفندهای جستجوی اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده صنایع برگزار می کند:

کارگاه آموزشی 2 ساعته استرات‍‍ژی وترفندهای جستجوی اینترنتی

زمان:دوشنبه 22فروردین ماه 1390 (ساعت 13الی15)

مکان:آمفی تئاتر مجتمع امام خمینی

*** حضور برای عموم رایگان است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.19819.fa.html
برگشت به اصل مطلب