انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
قابل توجه اعضای طرح سیر مطالعاتی (انجمن علمی صنایع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه اعضای طرح سیر مطالعاتی

آخرین جلسه از کلاس های مدیریت زمان از سری برنامه های سیر مطالعاتی این هفته چهارشنبه 15/10/89 برگزار می شود.

ارائه دهنده : شهاب صدری مجد

ساعت : 13 الی 15

مکان : دانشکده صنایع

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.18817.fa.html
برگشت به اصل مطلب