انجمن علمی دانشجویی- مهندسی شیمی
سمینار آشنایی با توربو ماشین ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/21 | 

چهارشنبه 27 ام آبان ماه، انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی در راستای آشنایی دانشجویان با تکنولوژی توربوماشین ها، ‍ از گروه شرکت های "توربو کمپرسور OTC" که یکی از شرکت های فعال در زمینه توربو فن ها می باشد درخواست کرد تا همایشی آموزشی در این زمینه برگزار کند.گسترده بودن موضوع این همایش باعث شده بود تا دانشجویانی از رشته مهندسی مکانیک نیز در این همایش حضور داشته باشند. به شرکت کنندگان این همایش، گواهی نامه بین المللی شرکت"توربو کمپرسور OTC" اعطا گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7835.35340.fa
برگشت به اصل مطلب