انجمن علمی دانشجویی- مهندسی شیمی
ثبت نام دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی در کنکور آزمایشی موسسه راهیان فرآیند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/15 | 
برای کمک هر چه بیشتر به دانشجویان مهندسی شیمی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارند انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران بر آن شد باانعقاد قرار داد با  موسسه راهیان فرایند به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز برگزاری کنکور های آموزشی و اخذ تخفیف 60% از آن موسسه، دانشجویان را ثبت نام کند. دلیل اصلی  انجمن علمی برای انتخاب این موسسه این بود که بصورت تخصصی بر کنکور مهندسی شیمی تمرکز کرده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7835.35191.fa
برگشت به اصل مطلب