انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
بازدید علمی از ایران خودرو دیزل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده خودرو با همکاری انجمن علمی برگزار میکند:

بازدید علمی از ایران خودرو دیزل

جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا 21/9/89 به انجمن علمی خودرو مراجعه کنید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.18405.fa.html
برگشت به اصل مطلب