انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
برگزاری دوره آشنایی با الکترومغناطیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/6 | 

درس الکترومغناتیس مبنای اصلی درس مخابرات میدان و پیشنیاز مهمی برای ماشین (1) که مبنای قدرت می باشد است.با وجود اساتید ماهر در این زمینه هیچوقت جنبه دید عملی برای دانشجویان در این درس ارضا نشده است.انجمن علمی برق با همکاری دکتر چلداوی در یک دوره 5 جلسه ای تلاش کرد تا حدی این کاستی را جبران کند تا دانشجویان بتوانند راحت تر درس را هضم کنند. در این برنامه اثبات های پایه ای ریاضی و همچنین آزمایش های متعدی برنامه ریزی شده بود و دانشجویان فرصت داشتند تا این آزمایشات را شخصا انجام دهند و نتیجه بگیرند.مخاطبان این برنامه دانشجویان رشته برق و فیزیک در هر پایه ی ممکن بودند. این آزمایشات در دانشکده برق و نیز آزمایشگاه علمی آفاق اجرا شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.39083.fa
برگشت به اصل مطلب