انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
تمدید مهلت ثبت نام شاخه دانشجویی IEEE

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تمدید مهلت ثبت نام شاخه دانشجویی IEEE 

ثبت نام شاخه دانشجویی IEEE  تمدید شد. علاقه مندان برای ثبت نام به دفتر شاخه دانشجویی IEEE ،انجمن علمی مهندسی برق واقع در طبقه همکف  دانشکده قدیم مراجعه نمایند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.18787.fa
برگشت به اصل مطلب