انجمن علمی دانشجویی- اخبار
کسب مقام توسط انجمنهای علمی در هفتمین جشنواره ملی حرکت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/4 | 
کسب مقام در هفتمین جشنواره ملی حرکت
انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در هفتمین جشنواره ملی حرکت ویژه دستاوردهای انجمن های علمی سراسر کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد موفق به کسب مقام به شرح ذیل گردید:
  • مدیر فرهنگی برگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکت، جناب آقای دکتر احد قائمی
  • دبیر شورای دبیران برگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکت، جناب آقای مهندس محمد خادم ثامنی
  • انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، برگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکت
شایان ذکر است این جشنواره در تاریخ 28 لغایت 30 ام مهرماه 1393 در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7814.34603.fa
برگشت به اصل مطلب