انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر 3
پایان نامه‏های برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزیدگان سومین جشنواره تقدیر از پایان نامه های برتر مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران 

محمدرضا حمیدی (صنایع)

کیوان کمندانی پور - هادی دارابی محبوب (صنایع)

عاطفه کریم زاده آرانی (مکانیک)

زهرا شکریه (مکانیک)

 

عطیه ذبیح ا.. پور (مهندسی شیمی)

مهرزاد دادبان - شادی غائبی مهماندوست علیا (مهندسی شیمی)

حسن اسلامی - فردین عبیری (مهندسی شیمی)

محدثه رهبر نودهی (راه آهن)

نرگس افلاطونیان (راه آهن)

محمد مهدی روزبهانی (راه آهن)

سیده عسل ناهیدی (راه آهن) 

حسن ساکیانی - ولی چراغعلی خانی (مواد)

حمید نامی - بهرام واقفی نظری (مواد)

مارال حکمت فر - شادی مشیدی (مواد)

محمد منفرد (فیزیک)

آرزو عطار (عمران)

محمد مهرزاد - سحر میرزایی (کامپیوتر)

امین نیکوکاران (کامپیوتر)

مریم شیرمحمدی (کامپیوتر)

محمدرضا مزیدی شرف آبادی (برق)

فاطمه شیبانی (برق)

میلاد جانی (برق)

زهرا بروجنی (برق)

اوین سوان (طراحی صنعتی)

مریم شفایی (معماری)

همچنین در بخش نمایشگاهی پوسترهای ذیل در روز برگزاری مراسم با رإی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برگزیده شدند :

پوستر اول : فاطمه شیبانی

پوستر دوم : محمدرضا حمیدی

پوستر سوم : میلاد جانی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.10905.19474.fa
برگشت به اصل مطلب