انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر 3
ارتباط با دبیرخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: دانشگاه علم و صنعت ایران، ساختمان 15 خرداد، طبقه همکف، دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشجویی

شماره تماس: 77491196

آدرس سایت: http://cssa.iust.ac.ir

پست الکترونیکی :  cssa@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.10905.19467.fa
برگشت به اصل مطلب