انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر 3
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در این جشنواره کلیه آثار دانشجویانی که از تاریخ 1/10/88 تا ابتدای دی ماه سال 1389 موفق به اخذ نمره پایان نامه و ثبت در کتابخانه دانشکده می‏گردند، توسط هیئت داوران (اعضای هیئت علمی هر رشته به سرپرستی مدیر خلاقیت های علمی دانشکده) مورد بررسی قرار می‏گیرد.

جشنواره به صورت نمایشگاه ارائه پوسترهای آثار برگزیده در تاریخ 19/2/90 در پارک ضلع شمالی سلف اساتید برگزار خواهد شد.

ساعت بازدید از نمایشگاه : 11:30 الی 13

مراسم اختتامیه و اهداء جوایز : ساعت 14

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.10905.19386.fa
برگشت به اصل مطلب