دانشکده مهندسی صنایع- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  آدرس نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی صنایع
  کدپستی ۱۳۱۱۴- ۱۶۸۴۶
  تلفن داخلی   ۱- ۷۳۲۲۵۰۰۰
  فاکس ۷۳۰۲۱۲۱۴
  پست الکترونیک ie_infoiust.ac.ir
کانال پیام‌رسان سروش                  ieiust

 

لیست شماره های جدید دانشکده

  (لطفا ابتدا شماره ۷۳۲۲ و بعد داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.)

  بخش اداری و آموزشی   شماره تلفن
  دفتر دانشکده ۱- ۵۰۰۰
 معاون آموزشی ۵۰۲۱
معاون پژوهشی  ۵۰۶۳
  گروه نرم افزاری   ۵۰۴۱
  کارگاه NC و CNC   ۳۰۳۰
  پژوهشکده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ۵۰۰۵
  کارگاه ماشین افزار   ۳۰۳۳-۳۰۲۹
  آموزش تحصیلات تکمیلی   ۵۰۰۶-۵۰۸۰
  اتاق دکترا   ۵۰۴۶
  جمعداری (آقای مرادی)   ۵۰۸۸
  کارگاه جوش   ۳۰۳۲-۳۰۳۱
  آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان   ۳۰۳۶
  آزمایشگاه اندازه گیری دقیق   ۳۰۴۷
 پشتیبان کامپیوتر صنایع (آقای عروجی)   ۵۰۸۶
  کارپردازی   ۵۰۴۰
  انجمن علمی و شورای صنفی   ۵۰۳۸
  آموزش کارشناسی   ۵۰۸۲-۵۰۵۹ -۵۰۴۵
  آبدارخانه   ۵۰۹۰
  دفتر فرهنگی   ۵۰۴۳
  اتاق اساتید  ۵۰۸۹
دبیرخانه کانون فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشکده ۵۰۹۵

 

  اساتید (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

  کارکنان (به ترتیب الفبا)

  شماره تلفن

امیری بابک ۵۰۳۹ اکبریان مهدی  ۵۰۸۸
باباخانی مسعود  ۵۰۷۱ بلالی معصومه ۵۰۳۳
برزین‌پور فرناز    ۵۰۶۳ بیدی رضا ۵۰۰۰-۱
پیشوایی میرسامان ۵۰۱۶ پورمسگری مجید ۳۰۲۹
تیموری ابراهیم ۵۰۲۲ حاتمی نسب هما ۵۰۵۷
 ثقفی نیا مجتبی ۵۰۳۰ تیموری عباس ۳۰۳۱
جبارزاده آرمین   ۵۰۶۸ حاجی‌علی‌اکبر حمید ۳۰۳۱-۰۹۱۲-۹۲۴۳۲۱۸
جبل‌عاملی محمد سعید ۵۰۵۲  حنفی‌زاده رقیه ۵۰۰۶
 جعفری مصطفی  ۵۰۳۷ خادمیان راوندی سعید ۵۰۹۶
حائری عبدالرحمن   ۵۰۱۹ خاکپور مرتضی ۵۰۸۷
 حسینی مطلق سیدمهدی    ۵۰۷۰ رجبی ملیحه ۵۰۶۵
حیدری مهدی  ۵۰۲۱ رحمتی لیلا ۵۰۰۸
خالقی غلامحسین ۵۰۶۴ شادالوئی فائزه ۵۰۰۳
خطیبی وحید  ۵۰۱۸ شریفی صدیقه ۵۰۵۰
دهقانی احسان ۵۰۶۸ علی‌صعی زهرا ۵۰۸۲
رسولی محمدرضا  ۵۰۶۱ کاوسی‌فر حسین ۵۰۴۰
رمضان‌نیا غلامرضا  ۵۰۷۱ کوشکی مهران ۵۰۵۹
سجادی سیدجعفر  ۵۰۲۷ محمدی عبدالحسین ۳۰۳۱-۲
 سعیدی مهرآباد محمد ۵۰۲۵ مرادی رضا ۵۰۸۸
 شفیعا محمدعلی   ۵۰۱۸ هادیان ژیلا ۵۰۸۰
 شهانقی کامران  ۵۰۵۱ هوسی محمد ۳۰۲۹
صاحبی هادی  ۵۰۴۷    
علی احمدی علیرضا  ۵۰۲۶    
 غضنفری مهدی ۵۰۶۰    
  غلامیان محمد    ۵۰۶۷
 فتحیان محمد  ۵۰۴۸
 قنادپور سیدفرید  ۵۰۱۵
قوسی روزبه ۵۰۷۴ 
 ماکوئی احمد  ۵۰۰۴
محمدپورعمران محمد ۵۰۳۴        
محمد علیها محمدرضا ۵۰۳۱  
محمدی عمران ۵۰۷۵     
 معینی علیرضا    ۵۰۲۸
مهدوی مزده محمد ۵۰۰۲ 
میرزا‌محمدی سعید ۵۰۶۲
 نوری سیامک ۵۰۲۰    
 یعقوبی سعید ۵۰۵۳    
       
         

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5608.6326.fa.html
برگشت به اصل مطلب