دانشکده مهندسی صنایع-  اخبار و اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه شماره ۴- جزئیات زمانبندی شرکت در جلسات مصاحبه تخصصی پذیرش دکتری (استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۱)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
AWT IMAGE
بدینوسیله جدول زمان‌بندی مصاحبه تخصصی داوطلبین محترم به شرح پیوست اعلام می‌گردد. لطفاً فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی و پژوهشی خود را به همراه داشته باشید. 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5325.67375.fa.html
برگشت به اصل مطلب