دانشکده مهندسی صنایع- اعضاء هیات علمی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به پایگاه صفحات شرح حال علمی اساتید خوش آمدید. لطفا عضو مورد نظر را از بین اعضای هیات علمی انتخاب نمایید.

گروه مهندسی صنایع (بهینه‌سازی سیستم‌ها و مهندسی مالی)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر محمدسعید

جبل‌عاملی 

   دکتر سید جعفر سجادی

  دکتر فرناز برزین‌پور

دکتر مهدی حیدری

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر احمد ماکوئی

دکتر محمدرضا محمدعلیها

دکتر عمران محمدی

دکتر روزبه قوسی

  

گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر ابراهیم تیموری

دکتر کامران شهانقی

مهندس غلامحسین خالقی

مهندس مجتبی ثقفی ‏نیا

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 دکتر محمدرضا غلامیان

دکتر محمد محمدپورعمران

دکتر سید مهدی حسینی مطلق

دکتر سعید یعقوبی


گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند (مهندسی سیستم و تجارت الکترونیکی)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهدی غضنفری

دکتر علیرضا علی‏ احمدی 

دکتر محمد فتحیان

دکتر سعید میرزامحمدی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر میرسامان پیشوایی

دکتر هادی صاحبی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر بابک امیری

     

  دکتر وحید خطیبی

(عضو همکار)

  دکتر احسان دهقانی 

 

 

گروه مدیریت بهره‌وری و پروژه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مصطفی جعفری

دکتر علیرضا معینی

دکتر سیامک نوری 

 دکتر محمد مهدوی مزده

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

 

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتر سیدفرید قنادپور

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5318.5839.fa.html
برگشت به اصل مطلب