دانشکده مهندسی صنایع- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/1 | 

AWT IMAGEاهداف کیفی دانشکدهAWT IMAGE

1) تدارک بستر مناسب جهت ارتباط مستمر آموزشی و پژوهشی بین دانشکده و صنعت

2) ایجاد ساز و کارهای لازم برای شناسایی و جذب اعضای هیات علمی کارآمد، کارکنان توانمند و دانشجویان مستعد

3) برقراری ارتباط مناسب بین پژوهش و آموزش در راستای ارتقای اثربخشی نیروی انسانی متخصص

4) ایجاد ساختار مناسب به منظور بهبود و پویایی آموزش و پژوهش

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.14865.41019.fa.html
برگشت به اصل مطلب