دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/4 | 
برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (دی ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
۱ اشکان تیموری ارائه سمینار د. صاحبی  د. پیشوایی د.سجادی
د.برزین‌پور
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۰ 
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری در خطوط هوایی تحت عدم قطعیت پویا با در نظر گرفتن رفتار انتخابی مشتریان با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار تطبیق‌پذیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.69548.fa.html
برگشت به اصل مطلب