دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/30 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (آبان ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ بهنام کریمی دفاع از موضوع رساله د.محمدپورعمران د.صاحبی
د.مهدی بشیری
د.تیموری
د.یعقوبی
د.علی بزرگی امیری
د.سیدمحمدجواد میرزاپورآل هاشم
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۳:۱۰
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
برنامه‌ریزی یکپارچه تأمین،تولید، و توزیع در زنجیره تأمین پروژه‌های ساخت با مشارکت لجستیک طرف سوم (۳PL)

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.68713.fa.html
برگشت به اصل مطلب