دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (مهر ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ فاطمه بیاتلو دفاع از موضوع رساله د.جبل‌عاملی - د.صاحبی
د.برزین‌پور
د.بزرگی امیری
د.رمضانیان
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۶:۳۰
کلاس ۳۰۱
بهینه‌سازی سیستم‌ها
عنوان
پایان نامه
طراحی شبکه زنجیره تأمین بین‌المللی حلال در شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی نوشیدنی حلال

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68533.fa.html
برگشت به اصل مطلب