دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری  (اسفند ماه ۱۴۰۰)
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
۱ پریناز اسماعیلی ارائه سمینار دکتر محمدسیدحسینی
دکتر ماکویی
 
دکترسجادی
دکتر قوسی
دکتر برزین‌پور
دکتر جبارزاده
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۷ مهندسی صنایع
عنوان
پایان‌نامه
مدلسازی بازی تکاملی بر اساس نظریه فاجعه
آدرس لینک ارائه http://meeting.iust.ac.ir/

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.66657.fa.html
برگشت به اصل مطلب