دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/14 | 
بهمن اسمعیل‌نژاد تیمورآبادی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «مدل یکپارچه زمانبندی و طراحی تولید سلولی در زنجیره تأمین سه سطحی»‏ به راهنمایی آقای دکتر سعیدی مهرآباد ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ دفاع خواهد نمود‎.
لینک برگزاری جلسه دفاع:
نشانی الکترونیکی:  bahman.ismailnezhadyahoo.com
استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی مهرآباد
استاد مشاور: آقای دکتر نوراسناء
اساتید داور داخلی: آقای دکتر مهدوی مزده- آقای دکتر حیدری
اساتید داور خارجی:  آقای دکتر  فتاحی - آقای دکتر  قضاوتی


چکیده:
تصمیم‌گیری یکپارچه در زنجیره تامین یک اصل مهم برای رقابت در بازار امروز است. در این تحقیق، مدل ریاضی غیرخطی عدد صحیح آمیخته برای ادغام تولید سلولی در یک زنجیره تامین سه سطحی برای برآورده کردن بهتر خواسته‌های مشتریان پیشنهاد شده است که در ادبیات موضوع، تحقیق کمی روی آن صورت گرفته است. این مدل انواع وسایل نقلیه برای حمل مواد اولیه و قطعات نهایی، تأمین‌کنندگان برای تأمین، اولویت‌بندی قطعات به منظور پردازش روی ماشین‌ها و ساختار سلول‌های تولیدی برای پیکربندی مراکز کاری را تعیین می‌کند. علاوه بر این، از نظریه صف برای فرمول‌بندی عدم قطعیت در تقاضا، زمان پردازش و زمان حمل‌ونقل در مدل استفاده می‌شود. سپس مدل برای تسهیل قابلیت حل دقیق، خطی‌سازی شده است. الگوریتم ژنتیکی به دلیل NP-hard بودن مسأله توسعه داده شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده، ترکیبی از الگوریتم ابتکاری برای تولید جواب‌های اولیه قابل قبول و الگوریتم ژنتیک کلاسیک می‌باشد. همچنین، طراحی آزمایشهایی با روش تاگوچی برای تخمین مقادیر مناسب پارامترهایِ الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. مثال‌های متنوعی با اندازه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ برای تأیید اثربخشی مدل و کارآیی روش‌های حل استفاده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت به همراه یک مطالعه موردی واقعی برای ارزیابی کاربرد مدل پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته است.
الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده در مثال‌های اندازه بزرگ، جواب‌های بهتری نسبت به حل مدل خطی‌سازی شده توسط الگوریتم شاخه‌وکران نرم‌افزار لینگو بدست آورد. این الگوریتم فراابتکاری پیشنهاد شده در مثال‌های خیلی بزرگ توانست به جواب‌های قابل قبول دست یابد درحالی که نرم‌افزار لینگو نتوانست هیچ جوابی ارایه دهد.
تحلیل حساسیت و مطالعه موردی نشان داد؛ کاهش موعدهای تحویل هزینه انتقال مواد خام و محصول نهایی را افزایش می‌دهد و زمان انتظار و جابجایی بین سلولی قطعات را به حداقل می‌رساند. از طرفی، هزینههای انتقال مواد خام و محصول نهایی و تاخیر با افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش می‌یابد. تحلیل حساسیت موعد تحویل تأمین‌کننده بر روی زمان انتظار و زمان جابجایی بین سلولی قطعات نشان داد؛ با کاهش این موعد تحویل مجموع زمان انتظار و جابجایی بین سلولی کاهش می‌یابد. همچنین اشاره شده است که تمرکز تصمیمات هزینه کل را کاهش می‌دهد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.66336.fa.html
برگشت به اصل مطلب