دانشکده مهندسی صنایع- پیشکسوتان دانشکده
(اساتید بازنشسته)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مهندس علیمحمد خداپرست

مهندس محمد ذهبیون

دکتر مسعود باباخانی

مهندس حبیب اله حدادی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر هوشنگ کیانی

دکتر محمدجواد سالاری

دکتر سیدغلامرضا جلالی

مهندس غلامرضا رمضان نیا

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Dr Abdollah Jassbi

دکتر سیدمحمد سیدحسینی

دکتر محمد علی شفیعا

دکتر عبدالله جاسبی

دکتر رسول نورالسناء 

AWT IMAGE      

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

     
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.10599.18385.fa.html
برگشت به اصل مطلب