مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- شرح خدمات مرکز
شرح خدمات مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرح خدمات مرکز

 

مقدمه

با توجه به امکانات و توانایی­های موجود در آزمایشگاه قیر و آسفالت دانشکده عمران, این مرکز جهت افزایش هرچه بیشتر تحقیقات علمی و صنعتی با همکاری وزارت راه و ترابری تاسیس شد. مرکز تحقیقات قیر و مخلوط­های آسفالتی ایران ( ABRC ) از اولین مراکز تحقیقاتی کشور می ­ باشد که در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و تنگناهای کشور در زمینه های روسازی، قیر و مخلوط های آسفالتی و همچنین استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاهها، با همکاری وزارت راه و ترابری در دانشگاه علم و صنعت ایران بنیان نهاده شده است. در واقع شکل ­ گیری چنین مراکزی، گامی ارزشمند در جهت پیوند صنعت و دانشگاه می­باشد.

  

اهداف

 1- توسعه و گسترش پژوهش­های کاربردی در زمینه قیر. 

 2- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط­های آسفالتی.

 3- همکاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و مخلوط­های آسفالتی.

 

 

شرح وظایف مرکز تحقیقات قیر و مخلوط­های آسفالتی

  1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی

  2- انجام طرح­های پژوهشی،کاربردی و  توسعه­ای 

  3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط

  4- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط­های آسفالتی

  5- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط­های آسفالتی

  6- همکاری در انجام پروژه­های دانشجویی در راستای اهداف مرکز

  7- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط

  8- انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، دیسکت و نظایر آن

  9- انجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح کشور

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3514.3531.fa.html
برگشت به اصل مطلب