مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- دستگاه متراکم‌کننده چرخشی
دستگاه متراکم‌کننده چرخشی روسازی ممتاز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  دستگاه متراکم‌کننده چرخشی روسازی ممتاز (ژیراتوری کامپکتور)

    هدف : تراکم نمونه‌های مخلوط آسفالتی

  نمونه مخلوط آسفالتی به وزن تقریبی 1200 یا 4700 گرم تحت فشار ثابت حدود600 کیلو پاسکال قرار می‌گیرد. چکش بارگذاری با زاویه 25/1 و سرعن دوران 30 دور در دقیقه نمونه را به حالت ورز دادن متراکم می­کند. در حین تراکم، خصوصیات حجمی مخلوط آسفالتی شامل وزن مخصوص واقعی، ارتفاع نمونه ، میزان درصد فضای خالی و ... تعیین می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3295.3339.fa.html
برگشت به اصل مطلب