مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آزمایش کشش‌پذیری
آزمایش کشش‌پذیری یا خاصیت انگمی (Ductility of Bitumen)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایش کشش‌پذیری یا خاصیت انگمی (Ductility of Bitumen ، ASTM-D113 )

  هدف : تعیین میزان انگمی و کشش‌پذیری قیر

  نمونه قیر پس از گرم شدن و ریختن به داخل قالب نمونه و سرد شدن آن به داخل دستگاه مخصوص نصب گردیده و با سرعت 5 سانتیمتر بر دقیقه کشیده می‌شود. میزان افزایش طول نمونه بر حسب سانتیمتر در لحظه پاره شدن نمونه قیر، به عنوان میزان کشش قیر اندازه‌گیری می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3291.3336.fa.html
برگشت به اصل مطلب