مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آزمایش نقطه نرمی
آزمایش نقطه نرمی (Softening Point)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آزمایش نقطه نرمی (Softening Point، ASTM-D36)

اهدف : تعیین نقطه نرمی قیر

  ابتدا حلقه برنجی مخصوص دستگاه را با قیر مذاب پر کرده و پس از سرد شدن ، حلقه بر روی دستگاه سوار می‌شود و سپس ساچمه‌ای دقیقاً در مرکز حلقه و روی سطح قیر قرار می‌گیرد و با قرارگیری سیستم یاد شده در بشری یا آب 5 درجه سانتیگراد ، عملیات گرم کردن ظرف محتوی حلقه و ساچمه و قیر با سرعت 5 درجه در دقیقه انجام می‌شود ، در این صورت درجه حرارت آزمایش بلافاصله پس از عبور ساچمه از حلقه و رسیدن به تیغه یا کف پایینی به عنوان نقطه نرمی قیر یادداشت می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3290.3335.fa.html
برگشت به اصل مطلب