مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- دستگاه تجزیه آسفالت
دستگاه تجزیه آسفالت (Extraction)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستگاه تجزیه آسفالت (Extraction)  دستگاه تجزیه آسفالت (Extraction)

 هدف : تعیین درصد قیر نمونه‌های مخلوط آسفالتی آزمایشگاهی و یا کارگاهی

  ابتدا نمونه آسفالتی متراکم شده را به مقدار لازم گرم کرده، سپس به داخل محفظه دستگاه اکستراکشن قرار داده و حلال به آن اضافه می‌شود. با گذشت زمان و اعمال چرخش به ظرف ، قیر داخل حلال حل شده و از طریقی صافی جدا می‌شود. مصالح باقیمانده پس از خشک شدن در اون وزن شده و اختلاف وزن حاصل، درصد قیر مخلوط را نشان خواهد داد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3284.3328.fa.html
برگشت به اصل مطلب