مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها


آدرس :

            تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

تتفن :

            73913100   - 77240281 

نمابر : 

             77240089

 پست الکترونیکی :  

ABRC@iust.ac.ir           


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3179.3203.fa.html
برگشت به اصل مطلب