مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه اثر چرخ (Wheel Track)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دستگاه اثر چرخ (Wheel Track) دستگاه اثر چرخ

  هدف : تعیین پتانسیل تغییر شکل‌های ماندگار یا شیارشدگی ( Rutting ) مخلوط‌های آسفالتی در دمای بالا

  یک نمونه آسفالتی متراکم شده استوانه ای (نمونه های ساخته شده با چکش مارشال یا متراکم کننده چرخشی) با قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 25/6 سانتی متر زیر چرخ بارگذاری با قابلیت اعمال فشار تا 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار می‌گیرد. میزان عمق شیار بر حسب میلیمتر در طول آزمایش ( حدود 8000 سیکل و یا بر اساس تعداد سیکل‌های انتخاب شده ) اندازه‌گیری می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3178.3549.fa.html
برگشت به اصل مطلب